Rozuzlení záhady J. Baleje

Vyřešení záhady J. Baleje a Mrkve

Když jsem vyvěšoval článek o záhadě Jirky Baleje a větroně Racek-3, netušil jsem, že rozuzlení bude tak rychlé.

Ozval se nám pan Jaromír Pipek z Milevska a rozuzlil nám naší, či mou záhadu. Domluvili jsme se, že zachováme autentičnost jeho vysvětlení, a tak jeho e-mail předkládám k přečtení.


Dobrý den pane Hloušku,

četl jsem dnes Váš velice zajímavý příspěvek „Byl J. Balej naším Jirkou Balejem? Aneb záhada „Racek-3 zvaný Mrkev“ na stránkách vašeho klubu SAM-95 a myslím, že bych Vám mohl tu “záhadu” s panem Balejem trochu “vyjasnit”. Jsem sice letitý “historický” modelář a člen klubu historických modelářů KHMM, ale moje jméno asi neznáte, tak dovolte, abych se trochu představil: jmenuji se Jaromír PIPEK, jsem z Milevska a je mi už 75 let a jsem už bohužel dosti nemocen, takže už moc “aktivní” modelář nejsem. Znám se s některými “letitými” členy Vašeho klubu a znal jsem i Jirku Baleje, tak vím, že ten RC model Racek-3 jeho “dílo” nebyl.

Autorem té RC makety větroně Racek-3 Mrkev je totiž ing. Jan Balej z Českých Budějovic, který byl můj dávný přítel, bohužel již také nedávno zesnulý! Honza Balej byl jednak skvělý modelář, ale hlavně “letecký historik”, který se zabýval především obdobím ze začátků letectví u nás i v zahraničí! Kromě té modelařiny totiž také skvěle kreslil nádherné výkresy skutečných “pionýrských” letadel pro různé “monografie”, které vyšly jednak v našem časopise Letectví a kosmonautika a potom také v německém Flug+Modeltechnik a také psal ve spolupráci s dalšími leteckými historiky krásné knížky o tom “pionýrském období” letectví! V roce 1991 mu vyšla třeba kniha “Cesta do oblakov” (autoři J.Balej, P. Sviták), kterou vydalo slovenské vydavatelství ALFA Bratislava, dále v roce 2012 skvělá kniha “Historie letectví-průkopníci světové aviatiky od Antiky do r. 1914” (autoři J. Balej, P. Sviták, P. Plocek), ve kterých jsou otištěny mimo jiné i ty jeho nádherné nákresy historických letadel!

Takže to je “vysvětlení” té “záhady”, kdo byl “J. Balej”, autor té krásné RC makety RACEK-Mrkev…

Zdraví Jaromír PIPEK, Milevsko