Fotografie z titulní stránky

Od tohoto snímku uplynulo již 63 roků. Byl otištěn na titulní stránce časopisu Letecký modelář číslo 5/1957. Jsou na něm zachyceni bratři Zdeněk a Miloš Malinové s volným motorovým modelem.

Pan Zděnek Malina byl nejen účastníkem několika mistrovství světa v kategorii volných motorových modelů, se svým bratrem Milošem se v osmdesátých letech minulého století se stal Mistrem světa v kategorii létání kolem pylonu.

Oz : Miss RJ plan - free download

V letošním roce se pan Zdeněk Malina dožil 80 roků.

Přejeme panu Zdeňku Malinovi i do dalších roků pevné zdraví.