Vedení klubu

Bylo  řádně zvoleno na výročním sněmu klubu dne 14. listopadu 2015 s funkčním obdobím 3 roky. Na výročním sněmu 2017 bylo složení vedení klubu hlasováním upraveno.


Vedení klubu je tvořeno následujícími funkcionáři:

Prezident klubu

Vladimír KOSTEČKAemail: vladimir.kostecka@seznam.cz

Pokladník

Vladimír HORÁKemail: vladhor@centrum.cz

Sportovní referent

Jiří HRUŠKAemail: jiri.hruska@csa.cz

Člen výboru

Jiří HVĚZDA, email: rezivo@star-pila.cz 

Redakční rada Informační listy, klubový web

Miroslav DVOŘÁČEK, email: MD.modelar@seznam.cz
Jan KYPTA, email: kypta.jan@email.cz