Stanovy klubu

Od ledna 2014 platí nový Občanský zákoník Od tohoto data se občanská sdružení staly automaticky Spolky.

Ty se řídí zákonem o spolcích. Ten upravuje činnost spolků, jejich vnitřní strukturu atd. Všechny nově vznikající spolky mají poninnost při registraci předložit stanovy, teprve potom mohou být zapsány do registru spolků. Původní občanská sdružení byly automaticky přejmenována na Spolky.

Ty měly změnit své stanovy do konce roku 2016. My tuto povinnost splníme v tomto roce. Na výročním sněmu SAM 95 budeme schvalovat nové stanovy našeho spolku. V dostatečném předstihu před sněmem dostanete do mailu návrh nových stanov, které budou v souladu s platnou legislativou. Na nás bude tyto stanovy, případně upravit a schválit.