Latest Posts

Modelářské letiště Neratovice

Náš člen Jiří Hvězda zaslal do redakce IL odkaz na modelářské letiště v Neratovicích a zároveň si Vás dovoluje pozvat na všechny plánované akce v roce 2013. Přehled všech akcí a soutěží naleznete v Kalendáři soutěží na rok 2013.

Jubilanti našeho klubu

Významného životního jubilea se dožívají tito členové našeho klubu: Vrabec Jaroslav – 75 roků Vaněk Čestmír – 80 roků Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme hodně štestí a pevné zdraví. SAM 95 Bohemia

Radek Čížek

Radoslav Čížek patří k nejvýznamnějším postavám našeho klubu. Byl u zrodu našeho klubu a nesmazatelným způsobem se zapsal do historie československého leteckého modelářství. Radek Čížek se narodil 18. května 1921. Osobně se angažoval v mnoha oblastech leteckého modelářství. Věnoval se…
Číst více