Informační listy

Informační listy klubu SAM 95 jsou občasníkem vydávaným klubem SAM 95 Bohemia pro členy klubu k informování o dění klubu, akcích, soutěžích, výsledcích a šíření povědomí o historických modelech.

Na tvorbě Informačních listů se podíleli Radek Čížek, Jiří Balej a Petr Valtera.

Seznam uveřejněných modelů a plánků: Seznam plánků IL Sam 95

Aktuálně se na tvorbě Informační listů podílí redakční rada ve složení:

Redakční rada Informační listy, klubový web

Miroslav DVOŘÁČEK, email: MD.modelar@seznam.cz
Jan KYPTA, email: kypta.jan@email.cz